Projekty UE

Firma SOFIC Sp. z o.o.

realizuje projekt pt.: “Opracowanie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt: piwniczki sklepieniowe z zastosowaniem technologii budowy kadłubów statków”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2020
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 646 000,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 462 400,00 PLN

Cel projektu:
celem projektu jest wzrost wykorzystania w przedsiębiorstwie wzornictwa przemysłowego i implementacje w jego efekcie nowego produktu na rynek, którym będą piwniczki sklepieniowe.
Efekty projektu:
  • osiągnięcie założonego celu projektu;
  • doposażenie firmy o zasoby niezbędne zasoby produkcyjne;
  • podniesienie konkurencyjności firmy na krajowym i międzynarodowym rynku oraz zdobycie nowych, do chwili obecnej nie obsługiwanych;
  • podniesienie rentowności i wzrost przychodów;
  • wzrost kompetencji i doświadczenia w zakresie wzornictwa;
  • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.